• Folosirea site-ului www.riskmg.ro, implica acceptarea in totalitate a termenilor si conditiilor. De asemenea, prin accesarea si utilizarea a www.riskmg.ro va exprimati consimtamantul in sensul primirii de apeluri, mesaje text sau e-mail-uri pentru promovarea serviciilor oferite de  S.C. Risk Management Grup Broker de Asigurare S.R.L.
  • Datele furnizate de dumneavoastra catre www.riskmg.ro pot fi utilizate de  catre S.C. Risk Management Grup Broker de Asigurare S.R.L. si sunt prelucrate in scopul promovarii si imbunatatirii serviciilor sale.
    S.C Risk Management Grup Broker de Asigurare S.R.L. este autorizata pentru colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal si se angajeaza sa respecte legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 privind protecţia si prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
  • Completarea formularelor de asigurare nu implică nicio obligaţie din partea clientului pentru a încheia o poliţă de asigurare, acestea fiind folosite doar pentru ofertare.
  • Prin acceptarea termanilor şi condiţiilor mandatati pe S.C. Risk Management Grup Broker de Asigurare S.R.L. inregistrata la registrul comertului cu numarul J39/921/2004 să vă reprezinte în faţa firmelor de asigurare şi sa negocieze şi sa încheie contracte , să acorde asistentă şi consultanţă şi sa îmi prezinte oferte înainte şi pe durata derularii contractelor.
  • Continutul site-ului www.riskmg.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis in orice forma, fara permisiunea anterioara scrisa a S.C Risk Management Grup Broker de Asigurare S.R.L
  • S.C Risk Management Grup Broker de Asigurare S.R.L isi rezerva dreptul de a face modificari in materialele si continutul www.riskmg.ro in functie de schimbarile ce au loc cu privire la produsele si serviciile comercializate.
  • S.C Risk Management Grup Broker de Asigurare S.R.L nu este responsabila pentru nici un fel de prejudiciu care a survenit ca urmare a unor disfunctionalitati de orice fel ale www.riskmg.ro. S.C Risk Management Grup Broker de Asigurare S.R.L nu isi asuma responsabilitatea pentru veridicitatea infomatiilor furnizate de terte parti pe  site-ul www.riskmg.ro

Aim president’s international scholarships are provided to potential students from asean region, europe, middle east, essay helper https://eduessayhelper.org/ north africa, south and central america

dissertation writing help

Warning: include(): Failed opening '/home/rris0346/public_html/wp-content/themes/v1/bottom.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/rris0346/public_html/wp-content/themes/v1/footer.php on line 3